Sveriges vanligatste gatunamn

På Ringvägen bor det flest

Av hela Sveriges befolkning bor en miljon invånare på de 650 största gatorna i landet, där Ringvägen i Stockholm är den gata med flest boende. Samtidigt bor en halv miljon av befolkningen på gator med färre än tio personer.

Att så kallade studentstäder har flera gator där de allra folkrikaste gatorna utgörs av studentboenden är inte så konstigt. I många fall har kommuner med täta stadskärnor också en befolkning som bor just längs de större gatorna. Var tredje person i Sverige bor på en gata med 100-500 grannar.

Ringvägen på Södermalm i Stockholm är den folkrikaste gatan i hela landet med 5 440 boende. Den har också dubbelt så många boende som i hela Arjeplogs kommun och fler boende än i nitton andra kommuner i Sverige. Namnet Ringvägen finns dessutom i 205 andra kommuner.

Flest boende per gata i storstäder

De riktigt stora gatorna finns ofta i kommuner med stor befolkning och täta stadskärnor. I Solna bor till exempel 41 procent av befolkningen längs gator med fler än 1 000 boende, som på Hagalundsgatan.

I Stockholm bor en tredjedel av befolkningen längs de största gatorna, som på Skebokvarnsvägen. I Malmö är det motsvarande 29 procent av befolkningen som bor längs de största gatorna, allra flest längs Köpenhamnsvägen.

Karta

Källa: SCB

Längs de tjugo folkrikaste gatorna i landet är den vanligaste boendeformen hyresrätter eller bostadsrätter i flerbostadshus. Strax över hälften av de folkrikaste gatorna finns i Stockholmskommunerna Huddinge, Solna och Stockholm.

De 20 mest folktäta gatorna

GatunamnKommunAntal boende
RingvägenStockholm5 440
RydsvägenLinköping5 136
AndersbergsringenHalmstad4 606
MariehemsvägenUmeå4 488
SkebokvarnsvägenStockholm4 085
HagalundsgatanSolna4 081
ÅsögatanStockholm3 890
HornsgatanStockholm3 877
ValhallavägenStockholm3 850
Sankt EriksgatanStockholm3 772
VarbergagatanÖrebro3 479
KöpenhamnsvägenMalmö3 454
TerapivägenHuddinge3 400
Ramels vägMalmö3 358
GötgatanStockholm3 264
SiriusgatanGöteborg3 199
Von Lingens vägMalmö3 191
KronetorpsgatanMalmö3 110
BäckgårdsvägenHuddinge3 100
KarlbergsvägenStockholm3 085

Studenter bidrar till tätheten

I studentstaden Uppsala har fyra av de tio folkrikaste gatorna en hög andel specialbostäder, främst för studenter. Sernanders väg i stadsdelen Flogsta är en av dessa. I studentstaden Lund har Magistratvägen flest boende. Efter Ringvägen i Stockholm är Rydsvägen i Linköping den andra folkrikaste gatan i landet med över 5 000 boende. Ryd är en del av miljonprogrammet och tillkom under slutet på 1960-talet. Alla bostäder här är hyresrätter, men ungefär en tredjedel är specialbostäder för studenter eller äldre och funktionshindrade. I Umeå är Mariehemsvägen den folkrikaste gatan.

Även lite mer oväntat har Götgatan i Stockholm en stor andel studentbostäder eftersom det tidigare landmärket Skatteskrapan använts som studentboende sedan 2007.

Inte alltid många grannar

Tittar vi på gatorna med liten befolkning, med en till nio boende, så förekommer de i alla landets kommuner. Många av dem är adresser på landsbygden där gårdsnamnet eller platsen ingår i namnet. I hela landet är det vanligast i Ydre kommun i Östergötland att bo på en gata med liten befolkning. Ydre saknar helt gator med 100 eller fler boende.

På en fjärdedel av landets gator finns inga boende. Det kan till exempel vara gator med kontorskomplex, affärsgator och industrigator, gårdar på landsbygden som saknar folkbokförda eller vägar med fritidshus där ägarna inte är skrivna.

Flest bor på Storgatan

Sett till alla gatunamn i hela landet är den vanligaste gatan att bo på Storgatan. Nästan 55 400 personer bor på en gata med det namnet. Storgatan finns i 180 kommuner från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. Historiskt sett var gator med det namnet stadens eller tätortens största gata.

De tio vanligaste gatunamnen att bo på

Storgatan55 360180
Ringvägen32 771205
Nygatan21 987170
Skolgatan21 081196
Kungsgatan20 74678
Järnvägsgatan18 402189
Drottninggatan17 19357
Trädgårdsgatan16 496167
Skogsvägen13 406204
Strandvägen13 365187
Bergsgatan12 52798
Kyrkogatan11 772133
Torggatan10 637129
Villagatan10 565142
Parkgatan10 441152

Fakta

Uppgifterna i artikeln är hämtade från både det nationella lägenhetsregistret och registret över totalbefolkningen. Omkring 16 000 personer har inte varit möjliga att koppla till en gata med adress.

Antalet gator eller vägar med en eller flera adresser är 399 175 i hela landet. Ofta används gata istället för väg i en mer stadsbetonad miljö. Men det som förr benämndes som vägar kan idag vara gatuliknande till karaktären och båda är vanligt förekommande.

Samtliga uppgifter avser 2019-12-31.

Definitioner på boendeformer

Bostadsrätt avser bostäder som ägs av bostadsrättsföreningar. Bostaden kan finnas i flerbostadshus eller vara ett småhus. Personer som hyr lägenhet av en bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren räknas också till bostadsrätt.

Hyresrätt ägs av andra än fysiska personer och bostadsrättsföreningar. Hyresrätter finns oftast i flerbostadshus, men personer som hyr ett småhus räknas också som boende i hyresrätt.

Specialbostäder avser bostäder för äldre och funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Länkar

De tio folkrikaste gatorna per kommun och topplista för riket (xlsx)

SCB Logotyp