2 000 år gammal stjärnkatalog har återfunnits

En del av palimpsestet – pergamentet med bortskrapad text som forskarna kunde avläsa med avancerad foto-teknik. Lyssna: En eftersökt antik stjärnkatalog har återfunnits – dold i ett pergament Forskare har lyckats avläsa osynlig text med hjälp av foto-teknik.