Tillbehör till studsmattor återkallas: Stryprisk

Flera tillbehör till studsmattor återkallas eftersom de inte når upp till säkerhetskraven. 

Det handlar om vattensprinklers, basketkorgar och bungee-set, enligt Konsumentverket.