”Plötsligt kom det eldslågor”

Lägenheten förmörkades av svart rök.