OPINION: Kvar klamrar sig El-Haj.

Ännu en gång väljer S-ledamoten egenintresset.