Viktor Orbáns attack mot Sverige: ”Sprider lögner”

Under fredagen anklagade Ungerns premiärminister Viktor Orbán Sverige och Finland för att ha spridit ”rena lögner” om landet och menade att ”vi behöver lyssna på Turkiets röst”. 

Under lördagen meddelade Orbáns stabschef att omröstningen kring de nordiska ländernas Natomedlemskap skjuts fram ytterligare. 

– I själva principfrågan så har Ungern precis lika goda möjligheter som Turkiet att utöva påtryckningar mot Sverige, säger Jacob Westberg, universitetslektor i krigsvetenskap.