Vi måste lyssna på rösterna från krigets Ukraina

Vanliga människor hjälper oss att förstå fasorna.