Så blev kriget mot knarket en svensk paradgren

Visionen om det narkotikafria samhället har i 40 år varit den svenska narkotikapolitikens ledstjärna. Förespråkare pekar på att färre svenska ungdomar röker på – kritiker anser att tusentals dött i onödan.