Ovanlig vinterstorm i Kalifornien

Inga skador eller dödsfall har rapporterats.