Ingen slump att det blir stök på Thorens

Få utbildade lärare men vinst ägarna.