Fjällrävspopulationen hotas av minskad budget: ”Den kommer att krascha”

Hotade arter, fjällgås, fjällräv. vitryggig hackspett.

Lyssna: WEBB äntligen klar

Enligt länsstyrelsens Naturskyddsenhet är fjällrävsstammen beroende av stödutfodring.