Bygg upp dem som ska bygga upp Ukraina.

Att återuppbygga Ukraina kommer att kräva mer än maskiner.