Thailand skippar krav på vaccinbevis

Gör en helomvändning.