Stormningen tvingar Lula till kraftåtgärder

Utrensningar bland militären och polisen är att vänta.