Så mycket höjer LKF hyrorna

Drygt 11 000 Lundabor får betala mer.