Regeringen vill återinföra civilplikten

Lyssna: Civilplikt utan klockslag APP

Tidigare har en statlig utredning och även MSB föreslagit en återstart.