Ökat underrättelsehot mot svenska universitet

Underrättelsehotet mot svenska universitet och högskolor har ökat. Nu drar Riksrevisionen i gång en granskning av hur väl lärosätena skyddar värdefull forskningsdata från främmande makt.