Nya auktoritära stater till FN:s människorättsråd

Flera ”ofria” länder valdes vid årsskiftet in i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Totalt höjs nu varningsflagg för sju av tio medlemmar – något som får följder för rådets arbete.