Näringslivsråd ska stärka svensk beredskap

Regeringen vill stärka Sveriges motståndskraft genom att inrätta ett nytt näringslivsråd.