MSB: Regeringens förslag inte tillräckligt – krävs fler civilpliktiga

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Lyssna: MSB och civilplikten

Redan vid årsskiftet kan en styrka på mellan 1500 och 2000 personer finnas på plats.