Hushåll något mindre pessimistiska om bopriser

Andelen hushåll som räknar med fortsatt fallande priser på bostäder minskar något och andelen som tror på stigande priser ökar något, enligt banken SEB:s månatliga boprisindikator.