Fortsatt ostadigt med risk för översvämningar

Vädret fortsätter att svaja med höga plustemperaturer i söder och minus i norr.