Försvarssamarbete med USA fördjupas

Regeringen förhandlar om ett djupare försvarssamarbete med USA.

Det ska underlätta för amerikanska styrkor att verka i Sverige.