Försvarssamarbete med USA fördjupas

Ska underlätta för amerikanska styrkor att verka i Sverige.