Mostafa Kaoud översatte Strindberg till arabiska efter åtta år i Sverige

”Litteraturen är samhällets själ.”