Schackspelaren flyr Iran – tävlade utan hijab

Djupt koncentrerad. Och utan hijab.