Så här mycket höjs Malmöbornas avgifter nästa vecka

Flera taxor stiger till nästa år.