Bil voltade på E6 i höjd med Borgeby

Olyckan skedde i riktning mot Malmö.