Regeringen skrotar planerna på höghastighetståg mellan Göteborg och Borås

Lyssna: E: Skortade höghastighetståg

I stället ska en ny lösning utredas.