Regeringen lägger ned utredningen om social dumpning

Lyssna: Social dumpning tgm

Storstadskommuner hjälper socialt utsatta personer att flytta till mindre kommuner.