Många möten, artiklar, politikerträffar, dokumentinläsning, offentliga arrangemang.

David besegrade Goliat.