Hyllies nya högstadieskola har fått sitt namn

Skolan planeras stå klar inför höstterminens start 2025.