Höghastighetstågen läggs på is

Regeringen stoppar nu utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg.

Samtidigt avbryts planeringen för sträckan Hässleholm–Lund, medan projektet Göteborg–Borås pausas i väntan på en ny utredning.