Han har gratis el – för all framtid

Svarte Swartling framför Norrforsens torrlagda älvfåra.

Lyssna: Ny web tusentals har gratis el

”Det kan man tycka är orättvist eller inte”, säger Svarte Swartling