Korrupt polis: Drogkriget en enda stor lyxlek

Han festade, tvättade pengar och levde lyxliv världen över.