Säkerhetsföretag utnyttjade sårbarheter i Chrome, Firefox och Windows

Google, Microsoft och Mozilla ska åtgärdat buggarna i början av 2021 och 2022.