Resorna ökar över Öresund

Är nu på nästan samma nivåer som före pandemin.