Polisens telefonnummer ur funktion

Oklart när man kan komma fram igen.