Svenska fartyg i finländsk marinövning

Tre svenska korvetter har nu anslutit sig till den finska marinens multinationella övning i Östersjön tillsammans med försvarsalliansen Nato.