Trasig undervattenskabel slår mot internet i hela Asien

Internetanvändare i Asien och delar av Afrika har drabbats av försämrad prestanda efter att en 20 000 kilometer lång kabel skadats.