Fem it-projekt som förbättrar ditt CV

Vill du få ett mer ansvarsfullt jobb – och bättre betalt? I så fall kan det löna sig att satsa tid på projekt vid sidan av dina vanliga arbetsuppgifter. Här är några tips om specialiteter som efterfrågas nu och framöver.