Reaktorn i Oskarshamn stängs för reparation

Kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 kopplas från elnätet nästa fredag, den 9 december. Ett fel på generatorn ska åtgärdas.