Direktrapportering om kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa

En sammanfattning av de senaste händelserna.