S: Tankrabatt som gynnar bilister i glesbygd

Socialdemokraterna föreslår en ”tankrabatt” som ska gynna den som har långt till kollektivtrafik och är beroende av bilen. Som mest skulle det ge 2 000 kronor.