6000 tjänster ska bort på HP inom tre år

Bolaget med lägre vinst framöver till följd av hög inflation och höjda räntor.