Valdeltagandet sjönk i alla kommuner utom två

Valdeltagandet i årets val sjönk i alla kommuner utom två.