Svält och trafficking i torkans spår

I Afghanistan kämpar flera miljoner barn med brist på mat. Torka och översvämningar har gjort läget akut.