Riktlinjer för rehabilitering av traumatiska hjärnskador på gång

Professor Jan Lexell välkomnar en nationell likriktning gällande vårdförloppet för personer med traumatiska hjärnskador.

Lyssna: WEBB Hjärnskaderehab

Det finns stora individuella olikheter när det gäller rehabilitering, visar Kalibers granskning.