Att bråka lite lagom med SD är en konst

Att bråka lite lagom med SD är inte nödvändigtvis ett problem för Johan Pehrson, men det är en balansgång även internt.

Ju hårdare man trycker på att samarbetet är ett nödvändigt ont, desto mer växer frågan om det onda verkligen är nödvändigt.