Värmen gav upp ovanligt sent – nu är det höst i hela landet

Längst höll sig värmen kvar i Blekinge.